UWAGA!!! NOWY ADRES E-MAIL SZKOŁY: >>> zspptaszkowa@gminagrybow.pl <<<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

„Poznaję, wybieram, działam”

„Poznaję, wybieram, działam”

Od września do czerwca uczniowie klasy II b objęci byli innowacją pedagogiczną „Poznaję, wybieram,działam”. W ramach innowacji otrzymywali od nauczyciela listy, w których byli zapoznawani z tematami najbliższego bloku edukacyjnego. Listy zawierały również propozycje zadań z różnych edukacji: matematycznej, polonistycznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, przyrodniczej. Możliwość wyboru sprawiła, że wszyscy uczniowie z chęcią i zaangażowaniem podejmowali aktywności z dziedzin szczególnie im bliskich, a dzięki różnorodności zadańo dnosili sukcesy.

Uczniowie rozwijali umiejętności liczenia, czytania, rozwiązywania zadań matematycznych, wykorzystania wiedzy w praktyce. Opracowywali projekty, tworzyli wypowiedzi pisemne, ustne: wywiady, opisy, opowiadania oraz kreatywne prace plastyczne. Przygotowali Festiwal Piosenki Klasowej, zaprezentowali swoje talenty i zainteresowania.

Innowacyjne metody przyczyniły się do wzmocnienia poczucia własnej wartości uczniów, rozwoju zainteresowań i kreatywności. Na zajęciach wiedzą i pomysłami zadziwiali swoich rówieśników i jednocześnie czerpali satysfakcję z własnej twórczości. Z chęcią podejmowali wyzwania, zdobywali wiedzę, rozwijali swoje pasje i zainteresowania.

Data dodania: 2022-07-03 12:15:08
Data edycji: 2023-11-18 10:23:55
Ilość wyświetleń: 276

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej