UWAGA!!! NOWY ADRES E-MAIL SZKOŁY: >>> zspptaszkowa@gminagrybow.pl <<<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Historia szkoły

1 listopada 1896 roku,  decyzją Rady Szkolnej Miejscowej, po uzyskaniu zgody od C.K Okręgowej Rady Szkolnej, została utworzona druga w gminie Ptaszkowa, Szkoła ludowa "na Nadolu". 

Powodem takiej decyzji był brak bazy lokalowej  w Szkole ludowej "przy kościele", która nie mieściła już chętnych uczniów.

 

Po dokonaniu niezbędnych prac w wynajętych pomieszczeniach, związanych z urządzeniem  jednoklasowej szkoły,

22 listopada rozpoczęła się w niej nauka. Początkowo razem z mieszkaniem dla nauczyciela, szkoła mieściła się w budynku  kowala, Jędrzeja Motyki.

Budynek ten znajdował w miejscu dzisiejszej łączki, na wschód od budynku "starej szkoły", nieopodal drogi przy granicy wsi z Białą Wyżną.

 

Staraniem władz gminy Ptaszkowa, w latach 1906-7 postawiono murowany budynek szkolny z jedną salą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela.

Szkoła "na Nadolu" była od początku swego istnienia kolebką oświaty i kultury dla mieszkańców Ptaszkowej z tzw. dolnej części wsi.

Najstarsze zachowane świadectwa szkolne, dokumentujące pracę tej placówki pochodzą z 1904 roku. Zaś katalogi klasowe uczniów od 1911 roku.

 

W 1912 szkole nadano nazwę: Szkoła ludowa im. Królowej Jadwigi w Ptaszkowej. Od 1919 roku szkoła uzyskała status Publicznej Szkoły Powszechnej I stopnia.Nazwa szkoły brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I im. Królowej Jadwigi w Ptaszkowej.

Od 1945 roku szkoła miała status Szkoły powszechnej. Nazwa szkoły brzmiała: Szkoła Powszechna Nr 2 w Ptaszkowej im. Królowej Jadwigi.

 

Od 1948 roku szkoła mieściła się w dwóch budynkach: murowanym budynku szkolnym oraz zakupionym przez Gromadę w Ptaszkowej drewnianym budynku,

po karczmie Izaaka Nachmana. Od 1949 roku szkoła uzyskała status szkoły podstawowej.

Nazwa brzmiała: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ptaszkowej im. Królowej Jadwigi.

 

29 grudnia 1966 roku, drewniany budynek szkoły uległ częściowemu spaleniu. Z tego powodu lekcje odbywały się  w prywatnych domach.

Po remoncie budynek znów mógł  przez wiele lat służyć dzieciom i młodzieży.

 

W 1991 roku powołano społeczny komitet budowy nowej szkoły, a w roku 1992 rozpoczęto jej budowę. W stanie surowym została oddana w 1996 roku.

Natomiast 1 września 1997 roku  dokonano poświęcenia i oddano do użytku nowy budynek szkoły.

W 1999 roku szkołę otynkowano, a w  roku 2002  ogrodzono.

Obecnie placówka mieści się w nowoczesnym, dobrze wyposażonym budynku. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki, czytelni, pracowni komputerowej,

Internetu, jasnych, dobrze oświetlonych sal lekcyjnych i stołówki.

        

W 2003 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Rok później został zakończony stan surowy sali. Natomiast 24 listopada 2005 roku

obiekt poświęcono i oddano do użytku. Sala gimnastycznej służy nie tylko uczniom naszej szkoły ale i sąsiednim placówkom,

a wieczorami korzystają z niej dbający o swoją tężyznę fizyczną dorośli.

        

We wrześniu 2007 roku w naszej placówce został utworzony oddział przedszkolny.

Jedną z sal lekcyjnych na I piętrze zaadaptowano do tego celu. Wyposażono ją w zabawki i odpowiedni sprzęt dla małych dzieci.

Placówka zmieniła nazwę na: Zespół Szkolno Przedszkolny w Ptaszkowej.

 

Dnia 28 maja 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci.
Poświęcenia placu dokonał ks. proboszcz Józef Kmak.
Będzie on służył najmłodszym mieszkańcom wsi Ptaszkowa.

Data dodania: 2022-04-25 17:36:15
Data edycji: 2022-04-25 17:46:07
Ilość wyświetleń: 351

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej