UWAGA!!! NOWY ADRES E-MAIL SZKOŁY: >>> zspptaszkowa@gminagrybow.pl <<<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Projekty

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt.: "SensoSmyki".

Grupa „Kłapouszków” bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „SensoSmyki”. Projekt ten ma na celu dostarczenie dzieciom żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym, oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy. Projekt prowadzony jest na obszarze całej Polski.

Ogólnopolski projekt edukacyjny pt.: " Z kulturą mi do twarzy" realizowany w roku przedszkolnym 2022/23 przez przedszkolaków z kl. 0 z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Ptaszkowej.

"Z kulturą mi do twarzy" to ogólnopolski projekt edukacyjny, który powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje tegoroczny kierunek polityki oświatowej: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Autorzy i koordynatorzy projektu to: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan i Monika Dobrołowicz– nauczycielki z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu

Opiekun merytoryczny i współorganizator: Ludmiła Fabiszewska–nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

Termin realizacji: 1 października 2022 –14 maja 2023.

Cele projektu:

-promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

-rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

-współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

-wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

-kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

-kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

-zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

-współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

W trakcie realizacji projektu przedszkolaki  będą realizowali zadania w trzech modułach:

MODUŁ I- " W krainie muz"

MODUŁ II- "Piękno regionu"

MODUŁ III- "Kocham, lubię, szanuję"

 

Program „Czyste powietrze wokół nas”

 

]Program „Czyste powietrze wokół nas” – realizowany w roku przedszkolnym 2022/2023 przez przedszkolaków z kl. 0 z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Ptaszkowej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kreatywny Przedszkolak - Kreatywne Dziecko"

 

Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest, aby nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywali dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.

Projekt realizowany jest w dniach 1.10.2022 – 30.05.2023 roku.

 

Odkrywaj świat z ulubioną bohaterką

 

Celem akcji jest pokazanie, że o wiele łatwiej i przyjemniej dziecko może odkrywać świat z ulubioną bohaterką – Kicią Kocią u boku.

Kicia Kocia poprzez zabawę nie tylko pomaga dzieciom utrwalać podstawową wiedzę dotyczącą liczb, liter, kształtów czy kolorów, ale podejmuje też ważne kwestie, takie jak zasady bezpieczeństwa, dobrego wychowania, wyrażania emocji i wiele wiele więcej!

Data dodania: 2022-05-19 17:47:17
Data edycji: 2023-03-23 18:16:30
Ilość wyświetleń: 477

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej