UWAGA!!! NOWY ADRES E-MAIL SZKOŁY: >>> zspptaszkowa@gminagrybow.pl <<<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Plan działań w roku szkolnym 2023/2024

Planowanie: Arkusz B

PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2023/2024

1. Cel (nazwa)

Ograniczenie hałasu na korytarzach szkolnych podczas przerw.

Kryterium sukcesu:

W odczuciu społeczności szkolnej poziom hałasu  podczas przerw międzylekcyjnych znacznie  się zmniejszy.

Sposób sprawdzania, czy osiągnięto cel (sukces):

2. Co wskaże, że osiągnięto cel?

- odczuwalnie niższy poziom hałasu,

-  wyniki pomiaru,

- obserwacje nauczycieli, pracowników niepedagogicznych,

- wywiady z uczniami

3. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?

- wyniki pomiaru decybelomierzem,

- wywiady,

- obserwacje

4. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?

- zespół SZPZ w miesiącach grudzień - marzec

- dyrekcja,

- nauczyciele,

5. Zadania

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termin realizacji

Wykonawcy/osoba odpowiedzialna

Potrzebne środki/zasoby

Sposób sprawdzania wykonania zadania

Zakup analizatora hałasu – lampy czułej na hałas

Regularne mierzenie poziomu hałasu na wybranej przerwie

Pomiary poziomu hałasu podczas wybranych przerw

Grudzień 2023 – marzec 2024

P. Dyrektor

Decybelomierz, tabela zbiorcza

Obserwacje nauczycieli dyżurujacych

Stworzenie „miejsca wyciszenia” w bibliotece szkolnej.

 

Obniżenie poziomu hałasu poprzez przebywanie części  uczniów na przerwie w bibliotece szkolnej

Wydzielenie odpowiedniego miejsca w bibliotece szkolnej

Listopad 2023 – kwiecień 2024

bibliotekarz

Stoliki, krzesełka, książki

Obserwacje, notatka i zdjęcia na stronie internetowej szkoły.

„Wpływ hałasu na zdrowie człowieka” – lekcje z wychowawcą

Udział uczniów klas I-VIII w lekcjach wychowawczych poświęconych szkodliwości hałasu na zdrowie człowieka.

Przeprowadzenie w każdej klasie lekcji wychowawczej na temat szkodliwości hałasu: słuchanie głośnej muzyki, używanie słuchawek, krzyczenia na przerwach itp..

Listopad 2023 – kwiecień 2024

Wychowawcy klas I - VIII

Materiały nt. wpływu hałasu na organizm (prezentacja multimedialna, tabele przedstawiające różne źródła hałasu i ich natężenia itp.)

Wpisy tematów lekcji z wychowawcą w dzienniku elektronicznym

Szkolny Konkurs Plastyczny „Hałas szkodzi zdrowiu”.

 

Udział uczniów kl. I  – VI w konkursie plastycznym

Prace plastyczne

Grudzień 2023 – kwiecień 2024

Nauczyciele plastyki

Materiały biurowe, kredki, farby, bibuła  wycinki z gazet itp.

Demonstracja plakatów na gazetce SZPZ i korytarzach szkolnych

„Łap minuty na wyciszenie się”

 

Stosowanie na wszystkich lekcjach wychowania fizycznego ostatnich 5 minut zajęć jako czasu na wyciszenie się.

Wprowadzenie na wszystkich lekcjach wychowania fizycznego obowiązku wyciszania się uczniów i unormowania tętna po intensywnym wysiłku fizycznym w trakcie ostatnich 5 min. zajęć poprzez: ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, rozluźniające itp.

Listopad 2023 – kwiecień 2024

Nauczyciele w- fu

Opracowany przez zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego zestaw ćwiczeń oddechowych, relaksacyjnych, rozluźniających do wykorzystania na każdych zajęciach

Opracowany zestaw ćwiczeń, notatka i zdjęcia na stronie internetowej szkoły

Obrazy malowane muzyką - wyciszanie uczniów przez zastosowanie malowania

Udział uczniów klas I-VII w lekcjach plastyki  z zastosowaniem arteterapii.

Przeprowadzenie lekcji plastyki z zastosowaniem arteterapii: interpretacja plastyczna wysłuchanego utworu muzycznego - wyciszanie przez malowanie.

W miarę możliwości kilka razy w roku szkolnym

N- le plastyki

Magnetofon lub laptop, nagrania utworów, materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej.

Wpisy w tematach lekcji plastyki w dzienniku , wystawa prac na korytarzu szkoły; notatka i zdjęcia na stronie internetowej szkoły.

Muzykoterapia – wyciszanie uczniów przez słuchanie muzyki poważnej

Udział uczniów klas I-VI w lekcjach muzyki z zastosowaniem muzykoterapii.

Przeprowadzenie lekcji z zastosowaniem muzykoterapii - wyciszanie przez słuchanie muzyki poważnej z zamkniętymi oczami

W miarę możliwości kilka razy w roku szkolnym

N- le muzyki

Magnetofon lub laptop, nagrania utworów muzyki poważnej

Wpisy w tematach lekcji muzyki w dzienniku lekcyjnym; notatka i zdjęcia na stronie internetowej

„Usłysz ciszę w szkole”

Zwracanie uwagi uczniom podczas przerw, by nie krzyczeli, tylko spokojnie rozmawiali

Wyciszanie poprzez spokojne tłumaczenie , rozmowy z uczniami

Przez cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele dyżurujący

---------------------

Obserwacja

 

Data dodania: 2023-11-18 14:31:58
Data edycji: 2023-11-18 14:43:49
Ilość wyświetleń: 87

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej